КП "Ладижинська міська лікарня"

КП "Ладижинська міська лікарня" 

 

КП «Ладижинська міська лікарня» - потужний багатопрофільний медичний заклад, що обслуговує більше ніж 25 тисяч населення, має сучасну лікувально-діагностичну базу для надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги. Комунальне підприємство створене рішенням15 сесії 7 скликання Ладижинської міської ради №481від 17.11.2017року, ліцензований на право медичної практики та проходить шлях становлення та розвитку.
Лікарня оснащена сучасним технічним обладнанням з використанням рентгенівської та ультразвукової апаратури, ендоскопії, лабораторних таімуноферментних методів визначення великого спектру показників, комп'ютерної обробки даних, системи телемедицини та ін.
Крім надання стаціонарної допомоги лікарня надає лікувально-діагностичну допомогу хворим за направленням сімейних лікарів мережі сімейної медицини, амбулаторно-поліклінічних закладів та веде самостійний консультативно-діагностичний прийом мешканців м. Ладижин, с. Лукашівка, с.Губник, х. Ружицьких та громадян з інших районів Вінницької області. До роботи в лікарні залучено кращих фахівців більше 20 різних спеціальностей. Прийом пацієнтів здійснюється співробітниками кафедр Вінницького національного медичного університету та спеціалістами обласних закладів охорони здоров’я за окремим графіком. Усі відділення Ладижинської міської лікарні  - фактично широкопрофільні підрозділи, в яких проводиться діагностика, лікування та реабілітація хворих. Лабораторне забезпечення діагностики й лікування пацієнтів здійснюють клініко-діагностична та бактеріологічна лабораторії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Охорони здоров’я України
05.04.2018 №622

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ЛАДИЖИНСЬКА МІСЬКА НЕПРИБУТКОВА ЛІКАРНЯ» ЛАДИЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл.,м.Ладижин,вул..Ентузіастів,буд.24
Ідентифікаційний код: 41758238
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія,дерматовенерологія,дитяча анестезіологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, ендоскопія, організація і управління охороною здоров’я, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,офтальмологія, педіатрія, рентгенологія,стоматологія,судинна хірургія,терапія,ультразвукова діагностика,фтизіатрія,функціональна діагностика,хірургічна стоматологія,хірургія,за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа(гігієна), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа(операційна),медична статистика,рентгенологія за місцем провадження діяльності
Реєстраційне досьє від 29.03.2018 № 02/2903-М